NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 05/22/2013

Dear friends, brothers and sisters,

 

The sixth week has already started at the Bible school. Time flies incredibly fast. So many things have happened in the past few weeks.

riste slikaWe were hosts to two groups at the school – a group from Sweden, which spent four days here and NGO Fokus from Serbia, who held their conference at HUB. While the conference was being held, the students and a part of the team were at the mission trip.

At the mission trip, we were split into two groups. One group was on the South of Serbia, in Vranje, visiting our former student Jan Jabrih, who works as a missionary there.

Jan has been living in Vranje for about a year and a half with his family. He has already started a few children’s clubs. He is currently starting a small group too, where people will be coming to study the Word of God. Vranje is a city with many refugee camps, where people’s lives are difficult. Jan often visits those people, encourages them, prays for them. The students were really encouraged by Jan and his family.

The other group was in Croatia, Virovitica, with our former students Siniša and Daniela Ljubomiroski, who serve as missionaries in a church there. Siniša and Danijela have also lived there a year and a half. Their hard work and effort was very fruitful in the community. When they first came, there were five people in the church, but today, the church is visited by 15 to 17 people, who seek God. The students were encouraged by their work – because they are so young and God uses them so much. Their comments were that they want God to use them the same way He uses the family – on the mission field.

The aim of the Bible school is to equip mission workers. Thank God that that’s what He does through the school. The proof that it’s P1020445happening are precisely such students, who are now in full time and fruitful ministries.

 

„He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation..“ Mark 16:15

 

Please keep praying for our students and our entire work at the school. Thank you for all your support.

 

Riste and the HUB team

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 22.05.2013.

Dragi prijatelji, braćo i sestre,

 

U Bibliskoj školi HUB već je počela šesta nedelja. Vreme neverovatno brzo leti. U poslednjih nekoliko nedelja mnogo toga se izdešavalo.

riste slikaUgostili smo dve grupe u školi – grupu iz Švedske, koja je ovde provela 3 dana, i NVO Fokus iz Srbije, koja je u HUB-u održala konferenciju. Dok se ta konferencija održavala, studenti i jedan deo tima bili su na misijskom putovanju.

Na misijskom putovanju bili smo podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je bila na jugu Srbije, u Vranju, u poseti našem bivšem studentu Janu Jambrihu, koji tamo radi kao misionar.

Jan sa svojom porodicom živi u Vranju već oko godinu i po dana. Osnovao je već nekoliko klubova koji se bave radom sa decom. Trenutno osniva i kućnu grupu, će ljudi dolaziti da proučavaju Božiju reč. Vranje je grad u kojem ima mnogo izbegličkih kampova, u kojima ljudi teško žive. Jan često obilazi te ljude, ohrabruje ih mole se za njih. Studenti su stvarno bili ohrabreni Janom i  njegovom porodicom.

Druga grupa je bila u Hrvatskoj, u Virovitici, kod naših bivših studenata Siniše i Danijele Ljubomiroski, koji služe kao misionari u jednoj tamošnjoj crkvi. Siniša i Danijela su takođe tamo godinu i po dana. Njegov trud i rad je doneo mnogo plodova u toj zajednici. Kada su došli, tamo je bilo petoro ljudi, a danas zajednicu posećuje petnaestoro do sedamnaestoro ljudi, koji traže Boga. Studenti su bili ohrabreni i inspirisani njihovim radom – kako su mladi a kako ih Bog upotrebljava. Njihovi komentari su bili da žele da ih Bog upotrebljava na isti način kao ovu porodicu – da idu u misiju.

Cilj Biblijske škole je da opremamo misijske radnike. Hvala Bogu što to radi kroz školu. Dokaz da se to dešava jesu upravo ovakvi studenti koji su u punovremenim i plodonosnim službama.P1020445

 

„I reče im: idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju.“ Marko 16:15

 

Molite se i dalje za naše studente i naš celokupan rad u školi. Hvala vam za svaku podršku.

 

Riste i tim HUB-a