NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 04/22/2013

Our dear friends,

P1010298The third semester of the 17th generation has started. It is always special for our students because of the nice spring weather and because most students finish their school and these are the last weeks of their life here.

As far as the very beginning of the semester is concerned, we’ve had a visiting group from the Downline Bible program from Memphis, Tennessee, USA. They taught a seminar on discipleship, which was attended, other then by our students, by many guests from different churches and towns in Serbia. There were altogether over 40 of us in HUB. It was a very blessed time for all of us. Conversations, hangouts, encouragements, sport activities, art workshops etc. made the participants leave full of good impressions. We ourselves have been blessed by serving people and being a spiritual refreshment for them.

I asked Dr. Jim Rearden, one of the teachers from the team, and his wife, to share with us their impressions about HUB.

This was our first visit to HUB. We didn’t know what to expect, and God surprised with us with joy. We’ve met wonderful brothers and sisters in Christ, we were able to share God’s Word, God’s joy, God’s Spirit and so much more. This connected our team and made us feel like tools in the hands of the Carpenter. We are thankful that He has used us in the lives of our brothers and sisters in Serbia.”

There are great challenges in front of us and this is why we need you to keep supporting us in prayer. Thank you for doing it. May God bless you.

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.“ – 1. Corinthians 15:58

Riste and the HUB team

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 22.04.2013.

Dragi naši prijatelji,

P1010298Počeo je i treći semestar u 17. generaciji, koji je uvek poseban za naše studente zbog lepog proletnjeg vremena, a naročito zbog toga što većina studenata završava školu i što su ovo poslednje nedelje njihovog boravka ovde.

Što se tiče samog početka semestra, u poseti nam je bila grupa ljudi sa biblijskog programa Downline iz Memfisa u Tenesiju, SAD. Oni su održali seminar o učeništvu, kojem su, uz naše studente, prisustvovali i brojni gosti iz raznih crkava i gradova u Srbiji. Ukupno nas je bilo preko 40 u HUB-u. Bilo je to veoma bagosloveno vreme za sve nas. Razgovori, druženja, molitve, ohrabrenja, sportske aktivnosti, likovne radionice i drugo učinili su da učesnici odu puni utisaka. I mi sami smo bili blagosloveni što smo služili ljudima i bili im duhovno osveženje.

Zamolio sam dr Džima Rirdena, jednog od predavača koji su bili u timu, i njegovu ženu, da sa nama podele svoje utiske iz HUB-a.

“Ovo je bila naša prva poseta HUB-u. Nismo znali šta da očekujemo, a Bog nas je iznenadio radošću. Upoznali smo predivnu braću i sestre u Hristu, mogli smo da delimo Božiju Reč, Božiju radost, Božijeg Duha i mnogo toga. To je naš tim spojilo i učinilo da se osećamo kao da smo oruđe u rukama Tesara. Zahvalni smo da nas je koristio u životima naše braće i sestara u Srbiji.”

Veliki su izazovi ispred nas i zbog toga nam je potrebno da nastavite da nas podržavate u molitvi. Hvala vam što to radite. Neka vas Bog blagoslovi.

“Stoga, braćo moja draga, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvek bogati u delu Gospodnjem, znajući da vaš trud  nije besplodan u Gospodu.” – 1. Korinćanima 15:58

Riste i tim HUB-a