VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 26. 03. 2013.

Dragi naši prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

Završio se drugi semester školske 2012/2013 godine i još uvek smo puni utisaka koje želimo barem jednim delom i vama da prenesemo, i da vam ukratko kažemo kako je to protekao ceo semestar..

studenti.Pre svega, ovaj semestar je bio veliki izazov za tim, jer je to bio naš prvi celi semestar bez Slađana ovde. Međutim, naučili smo da upravo u ovakvim izazovima Bog najviše radi i najviše nas uči. Tek kada smo suočeni sa ovakvim izazovima, usuđujemo se da preuzmemo odgovornosti, da radimo i pokušavamo stvari koje inače ne bismo, i na takav način učimo i rastemo.

Bilo je veoma blagosloveno iskustvo raditi sa studentima i gledati kako rastu ovoga semestra. Bilo ih je ukupno dvanaest, devetoro muškaraca i tri žene, od kojih je svako pokazao posebne darove, posebne snage i potencijale za službu. Videli smo kako rastu i teološki, kroz prisustvovanje časovima, i praktično, kroz praktične aktivnosti, zajedništvo i svakodnevni život.

Deo njihovog iskustva ovog trimestra bilo je posećivanje i služenje mnogim crkvama, naročito onima u kojima nikada nismo bili ili onima u kojima dugo nismo bili. Studenti su učili šta znači služiti drugima i blagosiljati druge, i videli su kako oni sami mogu biti time blagoslovljeni.

DSCI2244Jedan od studenata, Radomir Jovetić, sada je završio svoju prvu godinu u Biblijskoj školi, pa je preostalo jedanaestoro studenata, plus moguć broj novih koji će se možda pridružiti od sledećeg semestra, koji počinje 15. aprila. Ne znamo još uvek da li će ih biti i koliko će ih možda biti, ali molimo se za Božiju volju.

Hvala svima za to što čitate naše vesti, molite se za nas i podržavate nas. Mnogo nam znači svaki vid vaše podrške i sve ovo ne bi bilo moguće bez vas. Hvala vam na svemu.

„A onome koji svojom silom, što dejstvuje u nama, može da učini preko svega i iznad svega što mi ištemo ili mislimo, njemu slava u Crkvi i u Hristu Isusu u sva pokolenja od večnosti do večnosti; amin.”

U Hristu vaši,

Riste i tim HUB-a

NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 03/26/2013

Our dear friends, brothers and sisters in Christ,

The 2nd trimester of the school year 2012/2013 is now over, and we are still under the impression that we’d like to share with you at least partially, and tell you how the trimester ended.

studenti.First of all, it was quite challenging for the team, because this was our first full trimester without Sladjan here. However, we have learned that it’s precisely through these challenges that God works and teaches us the most. Only when we are challenged like this do we dare to take responsibilities to do or try things that we normally wouldn’t, and this is how we learn and grow.

It was a very blessed experience to work with students and watch them grow this trimester. There were 12 of them during the term, nine men and three women, out of which each showed special gifts, special strengths and potentials for ministry. We’ve seen them grow both theologically, through attending classes, and practically, through practical activities, fellowship and everyday life.

A part of their experience this trimester was visiting and serving in many churches, especially those that we’ve either never been to or those that we haven’t been to for a long time. They’ve been learning what it means to serve and bless others, and they’ve seen how themselves can be blessed by it.

DSCI2244One of the students, Radomir Jovetić, has now finished his 1st year at the Bible school, so we are left off with 11 of them, plus a possible number of the new students who might join from the next term, which starts on April 15. We still don’t know if there will be any of them and how many of them might there be, but we are praying for God’s will.

We would like to thank you all for reading our news, praying for us and supporting us. Any kind of your support means a lot to us and our whole ministry would be impossible without you. Thank you for everything.

“Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen.” Ephesians 3:20-21

Yours in Christ,

Riste and the HUB team