HUB Bible School – 03/05/2013

Our dear friends, brothers and sisters in Christ,

DSCI2057Last week in our school was marked by the visit of a guest teacher Steve Jeffery, the pastor of the Emmanuel Evangelical Church in London, who taught the book of Judges and Introduction to Systematic Theology. Steve worked with the students tirelessly, and not just in classes. The students would gather around him every day, asking many theological and everyday, practical questions. Steve showed them a real example of serving to God.

We are thankful that God is sending teachers who not only teach theory, but teach our students practically. Other than our long-time teachers from Serbia, most of our teachers come from abroad, mostly UK and USA. Every teacher in HUB teaches voluntarily and takes time to work here. Some of them even use their annual leave to come and serve us. In such a way, they are an important part and support of this Bible school, and the work of the school would be unimaginable without them.

Thank God that these teachers are a part of our ministry, and also we are thankful to each one of them for the work, time and sacrifice invested.

Last week we were visited by the Gideons International, who held a two-day seminar in our facilities. They were very pleased with the school’s hospitality and service. DSCI2061

During one year, in HUB facilities many seminars and camps of different organizations are held. In the last few years, HUB has become attractive for many Christian organizations, who show ever greater interest for the use of our building’s facilities. This year, we will host six youth and children’s camps. We are honored and pleased to be a part of it all, and that we can serve young people from churches and be the place where many are committing their lives to Christ.

Serving in churches with the students

On Saturday, we had a practical day, when we went to a youth meeting in Pancevo, where we served. On Sunday, we spent the whole day visiting and serving to two churches in the nort of Serbia – in Lalic and Silbas. In the meantime, we had a great time hanging out with the youth from the church in Lalic, as well as with the people from the church in Silbas. It was a really beautiful and blessed day.

Week 7  is over, and now we’re ready for new challenges and happenings in the school, in ministry for the Lord. Thank you for reading our news and supporting us in prayer.

Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. (Colossians 3:15)

Riste and the HUB team

Biblijska škola HUB – 05. 03. 2013.

Dragi naši prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

DSCI2057Proteklu nedelju u našoj školi obeležilo je gostovanje predavača Stiva Džefrija, pastora Emanuel evanđeoske crkve u Londonu, koji je predavao Knjigu o Sudijama i uvod u sistematsku teologiju. Stiv je neumorno radio sa studentima, i to ne samo na časovima. Svakog dana su se studenti okupljali oko njega, sa raznim teološkim i svakodnevnim, praktičnim pitanjima. Stiv je pokazao pravi primer služenja Bogu.

Zahvaljujemo Bogu što šalje predavače koji ne samo da predaju teoriju, već i praktično podučavaju naše studente. Pored naših dugogodišnjih predavača iz Srbije, većina predavača dolazi iz inostranstva, uglavnom iz Engleske i SAD. Svaki predavač u HUB-u podučava volonterski i odvaja vreme za rad ovde. Neki od njih čak i koriste svoje godišnje odmore da bi došli i poslužili nam. Oni su na taj način važan deo i podrška ove biblijske škole, i bez njih se ne bi mogao zamisliti rad škole.

Hvala Bogu što su ovi predavači deo naše službe, a hvala i svakom od njih ponaosob za uloženi trud, vreme i žrtvu.

Prošle nedelje su nam u poseti bili i Gideoniti koji su u prostorijama naše škole održali dvodnevni seminar. Bili su veoma zadovoljni gostoprimstvom i uslugom škole.DSCI2061

U toku jedne godine, u prostorijama HUB-a održavaju se mnogi seminari i kampovi raznih organizacija. U poslednjih nekoliko godina, HUB je postao privlačan za razne hrišćanske organizacije, koje sve češće pokazuju interesovanje za korišćenje prostora naše zgrade. Ovoga leta bićemo domaćini za čak šest omladinskih i dečijih kampova. Čast nam je i zadovoljstvo što smo deo toga, i što možemo da poslužimo mladima iz crkava i budemo mesto gde mnogi predaju svoj život Hristu.

Služenje sa studentima u crkvama

U subotu smo imali praktičan dan, kada smo išli na omladinski sastanak u Pančevo, gde smo služili. U nedelju smo ceo dan bili u poseti dvema crkvama na severu Srbije – u Laliću i Silbašu. Prepodnevnu službu smo imali u Laliću, a poslepodnevnu u Silbašu. U međuvremenu smo se lepo proveli družeći se sa mladima iz crkve u Laliću, kao i sa ljudima iz crkve u Silbašu. Bio je to zaista lep i blagosloven dan.

7. nedelja se završila, a sada smo spremni za nove izazove i dešavanja u školi u službi za Gospoda. Hvala vam što čitate naše vesti i podržavate nas u molitvi.

I mir Hristov neka vlada u vašim srcima, na koji ste i pozvani u jednom telu; i zahvalni budite. (Kološanima 3:15)

Riste i tim HUB-a