HUB Bible School – 02/27/2013

                     Our dear brothers and sisters in Christ,

SAM_0477

The sixth week has finished, the exams and the main essays finished with it. The students worked hard and scored good results on the  exam. Their average score was 80%. Even though the students were happy with the results, they are now even more motivated to study the Word of God even harder on the following exams.

Visits to Churches

Even in this busy week we visited three fellowships where mainly our former students serve. On Thursday, we visited the Pentacostal church in Kikinda for the first time, which our students Miloš Tatomir attends. On Suday morning we visited the Baptist church in Padina, where our student Vladimir Horniaček serves, and in the afternoon we visited the Baptist church in Kikinda where our students Duško Martinov and Darko Kokan serve.

On average, we visit about 30-40 churches across the whole Serbia during the year.

SAM_0464

Prayer request:

Lately, we’ve been in need for a person who would serve in the school as a cook. It is a very significant ministry, with a great responibility, but a great blessing too. Please pray that God would give us the right person who would serve in this way in our school. Thank you for supporting us in this way too.

Thank God for the successful last week and for everything that he did and used for his glory.
For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever! Amen

.

(Romans 11:36)

Riste and the HUB team

Biblijska škola HUB – 27. 02. 2013.

       Draga naša braćo i sestre u Hristu,

SAM_0477Šesta nedelja se završila, a sa njom i ispiti i glavni eseji. Studenti su marljivo učili i pokazali dobar rezultat na ispitu. Prosek koji su postigli bio je 80%. Iako su studenti bili zadovoljni rezultatima, bili su još motivisaniji da se još više posvete proučavanju Božije Reči za naredne ispite.

Posete crkvama 

I u ovako užurbanoj nedelji posetili smo 3 zajednice gde služe uglavnom naši bivši studenti. U četvrtak smo po prvi put bili u Pentakostalnoj crkvi u Kikindi, u koju ide naš bivši student Miloš Tatomir. U nedelju pre podne posetili smo Baptističku crkvu u Padini gde služi naš student Vladimir Horniaček, a posle podne Baptističku crkvu u Kikindi, u kojoj služe naši  studenti Duško Martinov i Darko Kokan.

U proseku, u jednoj godini zajedno sa studentima posetimo oko 30-40 različitih crkava širom cele Srbije.

SAM_0464

Molitvena potreba:

Već dugo vremena imamo potrebu za osobom koja bi služila u školi kao kuvar. To je veoma značajna služba, koja nosi veliku odgovornost, ali i velike blagoslove. Molimo vas da se  molite da nam Bog da pravu osobu koja bi služila na ovaj način u našoj školi. Hvala vam što nas i na taj način podržavate.

Hvala Bogu za uspešno proteklu nedelju i za sve što je učinio i upotrebio sebi na slavu.
“Jer, sve je od njega, kroz njega i za njega. Njemu slava doveka! Amin.”
(Rimljanima 11:36)
Riste i tim HUB-a