Life in the Bible School 02/18/2013

SAM_0473

The 5th week of the 2nd semester at HUB has finished, which means that half of the semester is over. The students’ days have been passing so quickly that it seems to them it’s been only five days. There have been many activities, much fellowship, studying, reading, visits to individuals and churches. Often, we hear the students say they couldn’t study from the Word of God so intensely and learn so actively if they were at home right now.

The end of the fifth week is especially challenging for the students, because that is when they should give in their main essays and finish preparations for taking the big exam at the beginning of the next week. At the exam, the students will be tested on the knowledge on all the books of the Bible they have covered during the 5 weeks, and there will be 10 books altogether. These days, everything is marked by studying and preparing for the exam.

We asked some of the members of our team what their experience of the life and ministry at the Bible school was. Elenka and Marijana have been a part of the HUB team for a long time, and they are well-known among the former and the current students. Here are their experiences, “In 1999, I was a student of the school, and for over 12 years I’ve been working with the students on things like administration, worship ministry and other practical things”, Elenka says. “It is a great wealth to have contacts with about SAM_0475300students, with whom I have great friendships and mutual experiences with God. HUB is a real spiritual rehab for me, which enables young people to become workers on the field of God.“ Marijana adds to that, “After a longer period of ministry here, I’ve gained a lot of experience, responsibility, and most importantly, closeness with God. Through many former and current students, God’s been teaching me that we’re all different, but one before God. Serving one another is something that Jesus himself teaches us, which is why it is a great privilege for me to be a part f HUB.”

God’s hand has been over HUB for over 17 years. He has been leading this school, taking care of its every need and enabling the continuation of its work. To Him be all the glory for everything that He does through this school and the people serving here.

Thank you so much for being a part of this ministry through prayers and every other form of support.

For we are God’s workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.” Ephesians 2:10

Riste and the HUB team

Život u Biblijskoj školi 18. 02. 2013.

SAM_0473

Završila se i peta nedelja drugog semestra u HUB-u, što znači da je prošlo već pola semesta. Studentima su dani tako brzo prolazili da im se čini da je prošlo tek 5 dana. Bilo je mnogo aktivnosti, mnogo zajedništva, učenja, čitanja, poseta pojedincima i crkvama…Često čujemo studente kako kažu da ne bi mogli tako intenzivno proučavati Božiju Reč i tako aktivno učiti da se sada nalaze kod kuće.

Završetak pete nedelje u semestru posebno je izazovan za studente, zato što tada predaju svoje glavne eseje i pripremaju se za polaganje velikog ispita početkom sledeće nedelje. Na tom ispitu studenti proveravaju svoje znanje iz svih biblijskih knjiga koje su prošli za prethodnih pet nedelja, a njih će na ispitu biti deset. Ovih dana sve je u znaku učenja i priprema za ispit.

Pitali smo neke od članova našeg tima kako oni doživljavaju život i službu u Biblijskoj školi. Elenka i Marijana su dugogodišnji članovi tima HUB-a, veoma poznate među bivšim i sadašnjim studentima. Evo kakva su njihova iskustva: „1999. godine sam bila student škole, a već više od 12 godina radim sa studentima stvari kao što su administracija, služba slavljenja i još neke praktične stvari“, kaže Elenka, „Veliko je bogatstvo imati kontakte sa oko 300 studenata, sa kojima imam velika prijateljstva i zajednička iskustva sa Bogom. HUB je za mene prava duhovna rehabilitacija koja osposobljava mlade ljude da postanu radnici na Božijem polju.“ SAM_0475Marijana na to dodaje: „Posle dužeg vremena službe ovde, stekla sam veliko iskustvo, odgovornost i, najvažnije od svega, blizinu sa Bogom. Kroz mnoge bivše i sadašnje studente, Bog me je učio da smo svi različiti, ali jedno pred Bogom.Služba jednih drugima je nešto čemu nas sam Isus podučava, i zato je za mene velika privilegija da budem deo HUB-a.“

Božija ruka je nad HUB-om već 17 godina. On vodi ovu školu, brine za svaku potrebu i omogućava nastavak njenog rada. Samo Njemu pripada slava za sve što čini kroz ovu školu i ljude koji ovde služe.

Hvala vam puno što ste deo ove službe kroz molitve i svaki drugi vid podrške.

Jer, mi smo njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koja je Bog unapred pripremio da ih činimo.“ Efescima 2:10

Riste i tim HUB-a